Γενικές πληροφορίες

Τόπος διεξαγωγής
CAPSIS HOTEL (αίθουσα Vergina)
Μοναστηρίου 18, 54629 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 596800, www.capsishotel.gr

Δικαίωμα συμμετοχής

Μέχρι
30 Σεπτεμβρίου 2014
Μετά
την 30 Σεπτεμβρίου 2014
Ειδικοί (Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι) 90€ 100€
Ειδικευόμενοι Ψυχιατρικής, άλλοι επαγγελματίες 70€ 80€
Φοιτητές (με την απόδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας)/ Εκπαιδευόμενοι της ΕΕΓΣΨ 50€ 60€


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τράπεζα: EUROBANK
Αρισθμός λογαρισμού: 0026-0122-41-0101389933
IBAN: GR 6002601220000410101389933
Εις διαταγή: Σίμος Γρηγόριος - Νικολαίδης Νικόλαος, ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.

Δηλώστε Συμμετοχή

Αίτηση Συμμετοχής


Tο ποσό της συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί μέσω τραπέζης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τράπεζα: EUROBANK
Αρισθμός λογαρισμού: 0026-0122-41-0101389933
IBAN: GR 6002601220000410101389933
Αρισθμός λογαρισμού: 0026-0122-41-0101389933
Εις διαταγή: Σίμος Γρηγόριος - Νικολαίδης Νικόλαος, ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.